NF22
NFx2
NFx3
/

Biz hakda

Şençzhenen Xnewfun Technology Ltd 2007-nji ýylda tapyldy. Biziň öz gözleg toparymyz we 82 tehniki inersenerimiz bar.
Bularyň hemmesi elektronikada esasy.Satyş toparynda 186 adam, önümçilik liniýasynda 500 adam bar.
15 ýyllyk önümçilik tejribesine esaslanyp, global ODM / OEM hyzmatlaryny we çözgütlerini hödürleýäris.Aýlyk
önümçilik kuwwaty 320,000 pc proýektor.Esasy hyzmatdaşlarymyz Philips, Lenovo, Canon, Newsmy, SKYWORTH we ş.m.

15+

ARYLLAR

154+

ýurtlary gurşap alýar

82+

tejribeli R&D topary

4 + N.

Zawodlar

Köpräk oka

ODM / OEM adaty amal

Provide ID design
ID dizaýnyny üpjün ediň
3D modeling
3D modellemek
Open real mold for sample
Mysal üçin hakyky galyby açyň
Customer confirm sample
Müşderi nusgany tassyklaýar
Modify sample
Nusgany üýtgediň
Sample testing
Synag synagy
Mass production
Köpçülikleýin önümçilik

gyzgyn önümler

DLP proýektory
LCD proýektory
Proýeksiýa ekrany
pro_left

Goragly DLP Mini Proýektor

Açyk film we öý teatry üçin iň gowy saýlaw

4k UHd goldaw beriň
Ultra mini we göçme
Andorid bilen işleýän ulgamda bulit
Gurlan gürleýjiler, bluetooth we wifi

D042

D042

D029

D029

D025

D025

Köpräk oka
pro_left

Brokary ýagtylyk LCD proýektory

Islendik ýerde dem alýan öý teatry

10erli 1080p durulykda
Ulgam üçin iki wariant
Çyra durmuşynyň 30,000 sagady
120-e çenli HD çözgüdi

T01

T01

T03

T03

D033

D033

Köpräk oka
pro_left

Göçme bukulýan proýeksiýa ekrany

Her ýerde filmiň uly görkezilişinden lezzet alyň

Göçme we bukulýan
Hd surat reňkini dikeldýär
Saýlamak üçin dürli ululyklar
film üçin ultra giň tomaşa burçy

Simple Stand

Pleönekeý durmak

Green Screen Curtain

Greenaşyl ekran perdesi

Electric Curtain

Elektrik perdesi

Köpräk oka

Näme üçin bizi saýlaýar?

index_why index_why

15 ýyldan gowrak ODM OEM

01

index_why index_why

Professional RD topary

02

index_why index_why

Gaty hil gözegçiligi prosesi

03

index_why index_why

Professional satuw topary

04

why_right

15 ýyldan gowrak ODM OEM

Müşderiler üçin çözgütleri üpjün etmäge ünsi jemleýäris, OEM zakazyny lenovo bilen, ODM zakazy bolsa Filip bilen.

why_right

15 ýyldan gowrak ODM OEM

OEM ODM zakazy Müşderilere öz markalaryny has gowy tanatmaga rugsat beriň

why_right

Professional RD topary

Gözleg we barlag bölümimiz tutuş kompaniýanyň 60% -ini tutýar.

why_right

Professional RD topary

Her ýyl bolsa 3-4 sany täze gelýän model dizaýnymyz bar

why_right

Gaty hil gözegçiligi prosesi

Ussahanalary we önümçilik önümlerini standartlaşdyrmak üçin ISO9001 standartyna berk eýerýäris.

why_right

Gaty hil gözegçiligi prosesi

Sebäbi hyzmatlardan soň, müşderilere satuwdan soňky meseleleri çözmäge kömek etmekden hoşal we maşyn näsazlyklary üçin hem jogapkärçilik çekýäris

why_right

Professional satuw topary

186-dan gowrak satyjy toparymyz bar.

why_right

Professional satuw topary

Olary öwretmek, müşderileriň öňünde özlerini hünärli, hünärli alyp barmak we müşderiler üçin çözgütler bermek üçin berk işimiz bar

Ösüş ýoly

history_line

2007

2007-nji ýylda döredildi

2010-njy ýyl

LCD proýektorlary işlenip düzüldi

2012-nji ýyl

Kianhai paýdarlar söwdasynda sanawda görkezilen kompaniýalar

2014

Ilkinji göçme akylly proýektor dünýä indi.

2016

Techokary tehnologiýaly kärhana boldy.

2018

Ilkinji Native 1080P proýektory (D025 işe girizildi)

2019

Japanaponiýa Rakuten Canon we Philips-iň bellenen proýektory üpjünçisi boldy.

2020

Ilkinji Mini proýektory Lenovo bilen hyzmatdaşlyk edýär.

2021-nji ýyl

Kompaniýany giňeltmek, ofisi zawoddan aýyrmak.

2007

2007-nji ýylda döredildi

2010-njy ýyl

LCD proýektorlary işlenip düzüldi

2012-nji ýyl

Kianhai paýdarlar söwdasynda sanawda görkezilen kompaniýalar

2014

Ilkinji göçme akylly proýektor dünýä indi.

2016

Techokary tehnologiýaly kärhana boldy.

2018

Ilkinji Native 1080P proýektory (D025 işe girizildi)

2019

Japanaponiýa Rakuten Canon we Philips-iň bellenen proýektory üpjünçisi boldy.

2020

Ilkinji Mini proýektory Lenovo bilen hyzmatdaşlyk edýär.

2021-nji ýyl

Kompaniýany giňeltmek, ofisi zawoddan aýyrmak.

Hyzmatdaşlyk markasy

Biziň maksadymyz, saýlawlaryny berk we dogry etmek, müşderiler üçin has uly baha döretmek we öz gymmatlyklaryny durmuşa geçirmek

Our mission is to make their choices firm and correct, to create greater value for customers and to realize             their own value

GÖRNÜŞ

index_application

FIFA dünýä çempionatynyň taslamasy

index_application

Öý filmi üçin taslama

index_application

Daşarky film üçin taslama

index_application

Bag bagy filmi üçin taslama ekran

index_application

Jübi biznesi üçin taslama

HABARLAR

iň soňky habarlar

news_img
news_img
news_img

22

DLP bilen LCD arasyndaky tapawut

LCD (suwuk kristal displeý, suwuk kristal displeý) proýektoryň mazmuny ...Has köp

22

Gowy maşgala akylly proýektory nädip saýlamaly

Öý güýmenje oýunlarynyň kämilleşdirilmegi bilen akylly proýeksiýa ...Has köp

22

LCD proýektorynyň aýratynlygy näme

Ilki bilen suratyň reňki taýdan esasy LCD ...Has köp

Has giňişleýin öwrenmäge taýynmy?

Ony eliňde saklamakdan gowy zat ýok!Sagda basyň
önümleriňiz barada has giňişleýin öwrenmek üçin bize e-poçta ibermek.

Häzir SORAG