page_banner

TASLAMA GÖRNÜŞI

“Xnewfun” awtoulag mahabat proýektorlary, lift proýektorlary we myhmanhana proýektorlary ýaly dürli taslamalary döretdi

Wideo oýunlary oýnaň

“OUTDOOR CAMPING CINEMA”

AASsat we täsirli ofis

IER GOWY TEATR

TASLAMA Ekrany

“Xnewfun DLP” proýektory, ajaýyp tomaşa tejribäňizi üpjün etmek üçin ajaýyp reňk, hrustal düşnükli şekil we uzak ömür lampasy bilen ýokary LED ýagtylygyny üpjün edýän DLP ösen tehnologiýasyny özünde jemleýär.gurnalan “Android” ulgamy, halaýan filmleriňizi we wideolaryňyzy aňsatlyk bilen görmäge mümkinçilik berýär.Wi-Fi birikmesi bilen lezzet alyp bilersiňiz.“Bluetooth” goldaýan bolsa, ony açyk ses çykaryjy hökmünde ulanyp bolýar.Proýektora elektrik banky bilen zarýad bermegi goldaýar.Proýektor beýleki enjamlara zarýad bermek üçin güýç banky hökmünde hem çykyş edip biler.

“LED” ýagtylyk çeşmesi bolan “Xnewfun LCD” displeý tehnologiýasy proýektory çyrany bir tarapdan has gowy gorap biler we gönüden-göni ýagtylyk çeşmesinden size we maşgalaňyzyň gözüne zeper ýetmeginiň öňüni alyp biljek diffuz displeý tehnologiýasyny ulanyp biler.Bu öý teatr proýektory, bagtly film gijesinde lezzet almagy ýa-da garaňky displeý proýeksiýalary üçin maşgalaňyz bilen wideo oýunlaryny oýnamagy teklip edip biler.Iki sany içerki gürleýjimiz, 3D stereo daş-töweregindäki ses effektlerini başdan geçirmäge mümkinçilik berýär.Noutbuk, TV Stick, PS4, Smartfonlary birikdirmek üçin proýektorymyz HDMI portuny ulanyp bilersiňiz.