page_banner

Filmiňizi islendik ýere äkidiň
Göçme proýektor önümçiligine üns beriň

BIZ KIM

ŞENZHEN Xnewfun proýektory

DLP göçme proýektory, LCD akylly proýektor we proýeksiýa ekrany ýaly akylly önümleri öndürýän we dizaýn edýän öndüriji.15 ýyldan gowrak wagt bäri iň häzirki zaman proýektor önümçilik hyzmatlaryny hödürledik.

Iň gysga wagtda iň ýokary hilli akylly proýektory hödürläp biljekdigimizi üpjün etmek üçin önümçilik amallarymyzy optimizirledik.

“Hil biziň mertebämiz” ýörelgesinde durmak isleýän Xnewfun, iň ýokary hilli akylly proýektoryň size berilmegini üpjün etmek üçin berk QC Barlag Ulgamyny döretdi. Kompaniýanyň özi täzeçillik dizaýnlaryny hödürlän hem bolsa, döredijilik pikirleriňiz, düşünjeleriňiz we dizaýnlaryňyz hoş geldiňiz.Hormatly kompaniýaňyz bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Ösen tehnologiýa

Gaty hil gözegçiligi

Giňişleýin gaýtadan işlemek we synag enjamlary

Qualityokary hilli çig mal

Çalt we täsirli hyzmat mümkinçilikleri

WHO We Are 2
d9e162da

15+

Proýektorlary öndürmekde 15 ýyldan gowrak tejribe

24H online

24H Onlaýn

24 sagat onlaýn, islän wagtyňyz bize jerime salyň.

3ccb398c

Özbaşdaklaşdyrma

Baý özleşdirme
tejribe

Professional fatory

Hünär zawody

Garaşsyz R&D toparyna we baý dizaýn tejribesine eýe boluň

Näme üçin saýlamaly?
Xnewfunproýektor?

Hünärli we ygtybarly akylly proýektory öndüriji

 Garaşsyz R&D TEAM OEM & ODM Customzation-y goldaýar

Çalt OEM we ODM sikli

24 sagat onlaýn müşderi hyzmaty

Proýektoryň bahasyndan gowşurylyşyna çenli kepillendirilen hil

Proýektorlaryň sargytlaryny çalt eltip beriň

Gysga möhletli gowşuryş bary-ýogy 3-7 gün

Tehnologiýanyň ýeke-täk hyzmaty üçin hünärmen inerener goldawy

q
3aff6b2a

Biziň iş hyzmatdaşymyz

Üznüksiz tagallalar bilen, has işjeň öwreniş we aragatnaşyk gurşawyny döretmek, müşderiler bilen dem almak we ykbaly paýlaşmak bilen müşderiler bilen gowy täsirleşme mehanizmini döretdik.

d014ed3b
062fe39d2
96d6eabc1
f7adc696
28c6894f
d0797e076
4ac4c48f1
27e1cd531
d88f6601

Müşderi çeşmesi

Müşderilerimiz esasan Japanaponiýa, Günorta Koreýa, ABŞ, Kanada, Fransiýa, Gollandiýa, Awstraliýa, Singapur we ş.m.

Diňe ýokary hilli önümlere ünsi jemlemän, her bir müşderä hyzmat etmek üçin hünärmenler toparymyz bar.Müşderilere ýerli girdejini ýokary girdeji bilen eýelemäge kömek edýäris.Hormatly kompaniýaňyz bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Our Customer Aource