page_banner

Daşky proýektor ekrany Standart bilen göçme bukulýan proýeksiýa ekrany


 • Görnüşi:Eplenýän proýeksiýa ekrany
 • Formaty:16: 9
 • Material:Matt White
 • Burçy görmek:170 dereje
 • Ekranyň ölçegi:60 ~ 120 dýuým
 • Arza:açyk / öý / mejlisler otagy
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Stend bilen göçme bukulýan proýeksiýa ekrany
  Oorapyk açyk öý teatry üçin 16: 9 4K HD

  Içerki açyk öý teatry üçin 16: 9 4K HD bilen göçme bukulýan proýeksiýa ekrany

  product_detail_5

  Proýeksiýanyň ululygy

  100 dýuým diagonaly, 160 ° ini görmek burçy, aspekt gatnaşygy 1,1 we 16: 9, stendli 100 dýuým açyk proýektor ekrany

  product_detail_6

  Açyk reňkli UHD proýeksiýa ekrany

  Açyk we açyk reňkler we 1080P aýdyňlyk bilen üpjün etmek, ajaýyp tomaşa tejribesini getirýär, islendik sahnada giňden ulanylýar we durmuşyňyzy reňkli edýär.

  product_detail_6

  Carryüklemek we çalt gurnamak aňsat

  Aýrylýan alýumin garyndy turbasy, gurmak aňsat.Bir adam tarapyndan birnäçe minutda aňsatlyk bilen ýygnalyp we sökülip bilner.Stendli bu göçme proýektor ekrany, ähli esbaplary aňsatlyk bilen ýerleşdirip bilýän Oksford sumkasy bilen gelýär.Daşamak gaty amatly, ony açyk howada we içerde ulanyp bilersiňiz.

  product_detail_6

  Stendli bu bukulyp bilinýän açyk teatr ekrany, köp ulanylyşa eýedir we içerde ýa-da daşarda ulanylyp bilinjek dürli ssenariýalarda ulanylyp bilner.Dynç alyş, öý teatry, iş duşuşygy, bilim, oýun oýnamak, toý, oturylyşyk we ş.m.

  product_detail_8

  OEM / ODM özleşdirmek hyzmaty

  Apparat we programma üpjünçiligini özleşdirmegi goldap bileris.

  2121

  Töleg we eltip bermek

  Töleg üçin TT / PayPal / Western Union / Kredit kartoçkasyny goldap bileris.

  img (1)

  Deňiz / Howa / DHL / ups / Fedex we ş.m. ibermek üçin goldaw berip bileris.

  img (2)